معنی و ترجمه کلمه ماده فلزى سخت و شکننده به انگلیسی ماده فلزى سخت و شکننده یعنی چه

ماده فلزى سخت و شکننده

martensite

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها