معنی و ترجمه کلمه ماده قندى که از اکسیداسیون مانیتول به دست مى آید به انگلیسی ماده قندى که از اکسیداسیون مانیتول به دست مى آید یعنی چه

ماده قندى که از اکسیداسیون مانیتول به دست مى آید

mannose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها