معنی و ترجمه کلمه ماده محرک غده جنسى به انگلیسی ماده محرک غده جنسى یعنی چه

ماده محرک غده جنسى

gonadotrophin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها