معنی و ترجمه کلمه ماده مقاومت کننده به انگلیسی ماده مقاومت کننده یعنی چه

ماده مقاومت کننده

insulant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها