معنی و ترجمه کلمه ماده ى تراویده به انگلیسی ماده ى تراویده یعنی چه

ماده ى تراویده

exudate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها