معنی و ترجمه کلمه ماده پلنگ به انگلیسی ماده پلنگ یعنی چه

ماده پلنگ

leopardess
tigress

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها