معنی و ترجمه کلمه ماده چسبنده گندم به انگلیسی ماده چسبنده گندم یعنی چه

ماده چسبنده گندم

gluten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها