معنی و ترجمه کلمه ماده یک شکل به انگلیسی ماده یک شکل یعنی چه

ماده یک شکل

isomorph

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها