معنی و ترجمه کلمه مارپیچ کردن به انگلیسی مارپیچ کردن یعنی چه

مارپیچ کردن

worm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها