معنی و ترجمه کلمه ماسه به انگلیسی ماسه یعنی چه

ماسه

ballast
gravel
sand

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها