معنی و ترجمه کلمه ماشینى که براى چلاندن چیزى به کار مى رود به انگلیسی ماشینى که براى چلاندن چیزى به کار مى رود یعنی چه

ماشینى که براى چلاندن چیزى به کار مى رود

wringer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها