معنی و ترجمه کلمه ماشین تحریر راه دور به انگلیسی ماشین تحریر راه دور یعنی چه

ماشین تحریر راه دور

teletype
teletypewriter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها