معنی و ترجمه کلمه ماشین شش چرخه به انگلیسی ماشین شش چرخه یعنی چه

ماشین شش چرخه

six by six

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها