معنی و ترجمه کلمه ماشین مخصوص حمل زندانیان به انگلیسی ماشین مخصوص حمل زندانیان یعنی چه

ماشین مخصوص حمل زندانیان

patrol wagon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها