معنی و ترجمه کلمه ماشین مخصوص پخش و خشک کردن علف درو شده به انگلیسی ماشین مخصوص پخش و خشک کردن علف درو شده یعنی چه

ماشین مخصوص پخش و خشک کردن علف درو شده

tedder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها