معنی و ترجمه کلمه ماشین نسخه بردارى به انگلیسی ماشین نسخه بردارى یعنی چه

ماشین نسخه بردارى

duplicator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها