معنی و ترجمه کلمه ماشین نویس به انگلیسی ماشین نویس یعنی چه

ماشین نویس

typist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها