معنی و ترجمه کلمه ماشین کره گیرى به انگلیسی ماشین کره گیرى یعنی چه

ماشین کره گیرى

centrifuge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها