معنی و ترجمه کلمه مالک زمین به انگلیسی مالک زمین یعنی چه

مالک زمین

esquire


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها