معنی و ترجمه کلمه مال ما به انگلیسی مال ما یعنی چه

مال ما

our
ours
ourselves


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها