معنی و ترجمه کلمه مال من به انگلیسی مال من یعنی چه

مال من

mine
my


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها