معنی و ترجمه کلمه مامور آگاهى که با لباس مبدل در باندى کار مى کند به انگلیسی مامور آگاهى که با لباس مبدل در باندى کار مى کند یعنی چه

مامور آگاهى که با لباس مبدل در باندى کار مى کند

agent provocateur

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها