معنی و ترجمه کلمه مامور تنظیم حمل و نقل و امور بندرگاه به انگلیسی مامور تنظیم حمل و نقل و امور بندرگاه یعنی چه

مامور تنظیم حمل و نقل و امور بندرگاه

harbor master

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها