معنی و ترجمه کلمه مامور جزء به انگلیسی مامور جزء یعنی چه

مامور جزء

flunkey
flunky

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها