معنی و ترجمه کلمه مامور کشف و دستگیرى تبهکاران به انگلیسی مامور کشف و دستگیرى تبهکاران یعنی چه

مامور کشف و دستگیرى تبهکاران

vice squad

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها