معنی و ترجمه کلمه مامور به انگلیسی مامور یعنی چه

مامور

agent
assignee
commissionaire
envoi
envoy
functionary
officer
pursuivant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها