معنی و ترجمه کلمه مامیثاى صحرایى به انگلیسی مامیثاى صحرایى یعنی چه

مامیثاى صحرایى

scabiosa

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها