معنی و ترجمه کلمه ماندن به انگلیسی ماندن یعنی چه

ماندن

abide
be
hang up
lie
remain
settle
stall
stand
stay
subsist

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها