معنی و ترجمه کلمه ماندگارى به انگلیسی ماندگارى یعنی چه

ماندگارى

durability
insolubility
perdurability
persistence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها