معنی و ترجمه کلمه ماندگاه به انگلیسی ماندگاه یعنی چه

ماندگاه

parking
parking lot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها