معنی و ترجمه کلمه مانع دخول آب به انگلیسی مانع دخول آب یعنی چه

مانع دخول آب

watertight

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها