معنی و ترجمه کلمه مانع و رادع به انگلیسی مانع و رادع یعنی چه

مانع و رادع

bloc
block

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها