معنی و ترجمه کلمه مانند حرف س تلفظ کردن به انگلیسی مانند حرف س تلفظ کردن یعنی چه

مانند حرف س تلفظ کردن

sibilate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها