معنی و ترجمه کلمه مانند دال به انگلیسی مانند دال یعنی چه

مانند دال

deltoid
deltoideus


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها