معنی و ترجمه کلمه مانویت به انگلیسی مانویت یعنی چه

مانویت

manichaeanism

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها