معنی و ترجمه کلمه ماهى اسقومرى به انگلیسی ماهى اسقومرى یعنی چه

ماهى اسقومرى

mackerel

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها