معنی و ترجمه کلمه ماهى دوبار به انگلیسی ماهى دوبار یعنی چه

ماهى دوبار

semimonthly

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها