معنی و ترجمه کلمه ماوراء الطبیعه به انگلیسی ماوراء الطبیعه یعنی چه

ماوراء الطبیعه

numinous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها