معنی و ترجمه کلمه ماوراى مقولات به انگلیسی ماوراى مقولات یعنی چه

ماوراى مقولات

transcendent


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها