معنی و ترجمه کلمه مایع محلل به انگلیسی مایع محلل یعنی چه

مایع محلل

solvent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها