معنی و ترجمه کلمه مایع به انگلیسی مایع یعنی چه

مایع

fluid
fulidal
liquid
steep
water

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها