معنی و ترجمه کلمه مایل به جنگ به انگلیسی مایل به جنگ یعنی چه

مایل به جنگ

comatant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها