معنی و ترجمه کلمه مایل به قرمز به انگلیسی مایل به قرمز یعنی چه

مایل به قرمز

caramel
reddish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها