معنی و ترجمه کلمه مایه آبله به انگلیسی مایه آبله یعنی چه

مایه آبله

vaccine

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها