معنی و ترجمه کلمه مایونز با ترشى و روغن زیتون و ترب و غیره به انگلیسی مایونز با ترشى و روغن زیتون و ترب و غیره یعنی چه

مایونز با ترشى و روغن زیتون و ترب و غیره

tartaresauce
tartarsauce

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها