معنی و ترجمه کلمه مباشر کارهاى بازرگانى و فروش کالا در کشتى به انگلیسی مباشر کارهاى بازرگانى و فروش کالا در کشتى یعنی چه

مباشر کارهاى بازرگانى و فروش کالا در کشتى

supercargo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها