معنی و ترجمه کلمه مبحث اجرام سماوى به انگلیسی مبحث اجرام سماوى یعنی چه

مبحث اجرام سماوى

astrophysics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها