معنی و ترجمه کلمه مبحث اصلاح دندان هاى کج و معوج در دندانپزشکى به انگلیسی مبحث اصلاح دندان هاى کج و معوج در دندانپزشکى یعنی چه

مبحث اصلاح دندان هاى کج و معوج در دندانپزشکى

orthodontia
orthodontics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها