معنی و ترجمه کلمه مبحث تدارکات لشکر کشى به انگلیسی مبحث تدارکات لشکر کشى یعنی چه

مبحث تدارکات لشکر کشى

logistics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها