معنی و ترجمه کلمه مبحث سنجش و اندازه گیرى بدن انسان به انگلیسی مبحث سنجش و اندازه گیرى بدن انسان یعنی چه

مبحث سنجش و اندازه گیرى بدن انسان

anthropometry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها